Outras construccións tradicionaisOs hórreos da parroquia.

Abundantes en todo o país galego, en Carreira tamén hai unha grande cantidade de hórreos espallados por tódolos cornechos da parroquia. Algúns teñen centos de anos e inda aguantan a pesada carga que se lles bota cada ano despois das correspondentes colleitas. Outros fóronse modernizando co paso do tempo, engadíndolles novos tellados, portas, e tamén novos materiais de construcción como o ladrillo ou o fibrocemento, algo que, a pesares de que é necesario por motivos económicos e funcionais, inflúe de xeito negativo na súa estética, xa que rompe o estilo arquitectónico tradicional destes monumentos do pasado.

Hórreo no lugar de Castro O hórreo galego é un celeiro que se usa para a conservación do millo, para a súa seca e tamén para o almacenamento das espigas. Este celeiro está perfectamente axeitado ó clima húmido de Galicia. De orixes descoñecidos, o hórreo xa estaba en Galicia antes que o millo (introducido a comezos do s. XVII), proba delo é que os historiadores romanos xa daban conta del fai dous mil anos, inda que as formas e os materiais distaban moito dos actuais.

Eran basicamente de madeira e palla e servían para almacenar o orxo, o centeo, o liño, as castañas ou o millo miúdo (paínzo). Pénsase que o seu nome deriva do latín «orreum», inda que hai quen sostén que provén do grego «oreion» (celeiro, depósito). O que nunca se atoparon foron restos de hórreos de pedra nos castros prerromanos, debido quizais a que os fixeran de madeira. É de sobra coñecido que estes habitantes realizaban colleitas como a castaña, a abelá ou a landra entre outras.

Hórreo e pombal en Sampaio A forma básica rectangular de pedra que chegou ata os nosos días ten a súa orixe moi posiblemente na época sueva, xa que entre outros argumentos para demostralo cítanse o progreso que este pobo aportou ós cultivos, a súa influencia na agricultura desenrolando ferramentas, e sobre de todo que a área de difusión dos hórreos coincide cas zonas de asentamento dos suevos.


En canto os ornamentos que decoran os pinches do hórreo, o significado máis axeitado que se lle dá a estas pequenas esculturas é que como o hórreo era un elemento do que dependía a economía familiar, o seu contido necesitaba protección tanto material como espiritual, e esa protección espiritual viría dada pola cruz. Tendo en conta que a orixe do hórreo é anterior o cristianismo, o pináculo piramidal do outro extremo do pinche, suponse que tería o mesmo cometido que a cruz, pero facendo culto a antigos deuses de posible orixe exipcia xa desaparecidos do culto actual.


Pombais, fontes, lavadoiros, pozos e muros.

En toda a parroquia, igual ca no resto de Galicia, existen unha serie de construccións que tamén son abundantes, pero pasan quizais un pouco desapercibidas xa que están plenamente integradas no paisaxe e a súa función ó non ter un xeito tan ornamental nin destacado, fai que ninguén se fixe nelas. Entre estes elementos arquitectónicos podemos destacar os pombais, as fontes, os lavadoiros, os muros de pedra e os non menos importantes pozos de auga das leiras, chamados comunmente pozos de ras.

Entorno da fonte de Cubelo
A función dos pombais como o seu nome indica, era a de dar cuberto ás pombas, aves que antigamente estaban moi apreciadas nas casas dos labregos como animais domésticos. O máis destacado é o de Sampaio, preto da igrexa parroquial, inda que tamén podemos atopar varios máis en propiedades privadas de antigas casas labregas.Lavadoiro de Pedrín As fontes xunto cos pozos particulares eran o medio de poder obter auga corrente potable para as tarefas cotiás como facer de comer ou asearse. As que inda seguen en pe na parroquia son as de Vixán, Carreiriña, A Filgueira, Fontenla, Laxes, Frións, Cubelo, Parte ó Río e O Vilar, pero a conservación delas non é todo o axeitado que debería, pois a maioría están en estado practicamente ruinoso.


Os lavadoiros son outras desas construccións que antigamente eran de uso cotián para os habitantes da parroquia, pois era onde se reunían principalmente as mulleres a facer o lavado da roupa de toda a familia. Os máis representativos da parroquia son os de Vixán (a carón da fonte), o da Filgueira, o do Vilar, e máis o de Pedrín, preto da capela de San Roque. Ó igual que as outras construccións, o seu estado de conservación tamén deixa moito que desexar, pois foron caendo no abandono co paso do tempo.

Pero se hai algunha construcción que estea totalmente esquecida dos patróns habituais, estas son os muros de pedra máis os pozos de ras.

Muro de pedra en Amendo A maioría dos muros foron feitos logo da Desamortización para serviren de marca ós terreos dos novos propietarios. Algúns deles son auténticas obras de arte, que sen ningún tipo de mestura entre as pedras que o forman mantéñense en pé dende fai centos de anos aguantando todo tipo de batidas. Outros son auténticas fortalezas que teñen asemade un deseño e unha feitura propia de castelo medieval en pequeno.


Muro en Casalnovo
Por outra parte, os pozos de auga (cousos) que se atopan no medio das leiras, servían para poder regar os cultivos basicamente de millo nas épocas de maior seca. A abundancia de ras nas súas augas dou pé a que se lles chamara polo nome dos anfibios que neles vivían. Algúns destes enxeños chegaron ata os nosos días ca feitura de fai centos de anos, e seguen a dar boa cantidade de auga na época de estío, cando máis malla o sol nesta terra.