Os cruceiros da parroquiaA tradición artesanal das cruces de pedra presente en toda Galicia, tamén ten a súa representación na parroquia de Carreira con tres exemplares situados nos lugares do Cruceiro, Frións e Sampaio.

A característica común deles é que os tres son do tipo de crucifixo sen capeliñas, é dicir, a forma máis sinxela e característica dun cruceiro.Cristo dos Aflixidos (S. XVII).

Cristo dos Aflixidos O lugar de O Cruceiro situado no centro urbán da parroquia recibe o seu nome desta cruz; o Cristo dos Aflixidos. Inda que orixinariamente data do século XVII, foi nos años sesenta da pasada centuria cando se remodelou e adquiriu o aspecto que ten a día de hoxe presentando un bo estado de conservación.

O Cristo que o preside está suxeito por tres cravos, presentando as mans abertas e a cabeza botada para diante cunha coroa de espiñas...

Máis información...Cruceiro de Frións (S. XVIII).

Cruceiro de Frións Outro expoñente desta tradición é o cruceiro de Frións, onde ademais da típica representación de Cristo, aparecen imaxes da Virxe María e de varios anxos. Este exemplar data do século XVIII e presenta un estado de conservación bastante danado polas condicións medio ambientais amais de carecer de proteccións ó seu arredor.

O Cristo crucificado está sostido por tres cravos e inclina a súa cabeza con coroa de espiñas cara á dereita, amosando as mans en posición aberta...

Máis información...Cruceiro de Sampaio (S. XXI).

Cruceiro de Sampaio Situado a carón da igrexa parroquial, foi inaugurado o 20 de outubro do ano 2001 na memoria do cura párroco D. Alejandro Bello García pola súa labor a prol da parroquia durante os corenta e dous anos que estivo ó fronte da mesma, motivo polo cal esta cruz chega a ter moito valor simbólico malia ser un cruceiro moderno.

O cruceiro é moi parecido ó de Frións, amosando as imaxes de Xesucristo e maila Virxe María, inda que conten unhas pequenas variacións de deseño e resulta un pouco máis grande en altura...

Máis información...